Aizvērt
Izvēlne
Latviešu

Reģistrācija

Ja esi reģistrēts lietotājs, autorizējies!

Reģistrācija ir nepieciešama, lai pacienti saņemtu drošus ārstniecības pakalpojumus un tiktu nodrošināta nepārprotama pacientu identifikācija visā ārstniecības procesa laikā.